Web Toolbar by Wibiya

Almere Smart City

Keywords: Smart City, Future Internet, Collaboration, Innovation Ecosystems, User Co-Creation, Living Labs, Resource Sharing.

0 notities

Pakhuis de Zwijger - Echte energietransitie: Jan Rotmans

See on Scoop.it - Almere Smart City
image

Echte energietransitie: Jan Rotmans. Welke omstandigheden zijn er nodig wil de samenleving een grootschalige transitie maken? Een inspirerende keynote van Jan Rotmans.

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger organiseert CleanDrinks deze avond met Jan Rotmans waarbij we kritisch naar de huidige energietransitie gaan kijken. De afgelopen jaren hebben wij samen laten zien dat er veel gebeurt op het gebied van duurzame energie. Maar welke stappen moeten NU gezet worden zodat deze echt grootschalig wordt omarmd? Ondanks vele bewezen pilottrajecten en businesscases is duurzame energie niet de standaard. Waarom is dit? En welke omstandigheden zijn er nodig wil de samenleving een grootschalige transitie maken? Met andere woorden:

De noodzaak is er, de techniek is er, nu wij nog!

De versnelling van de energietransitie lijkt sterk af te hangen van menselijk keuzegedrag. Centraal daarbij staan de effecten van de wijze waarop keuzes zijn vormgegeven, in de invloed van signalen uit de omgeving en het belang van onbewuste processen.

Tijdens deze avond tonen inspirerende sprekers ons wat er nodig is het denken richting een duurzame maatschappij van uitzondering naar standaard te maken. Hierbij worden tools gegeven hoe dit in te zetten is voor koplopers, duurzame ondernemers en besluitvormers. Daarnaast toont CleanDrinks uiteraard vanuit de praktijk dat dit gebeurt en hoe!

Almere's insight:

Probleem met Jan Rotmans is, zijn vingers zijn gewoon te groen. Zijn kanteling, zíjn transitie, duwt ons van de regen in de drup. Ik zie meer in Bitcoins of andere cryptovaluta (EFL of NLG) dan in Energie Neutraal, dwz., in dit tijdsgewricht. Rotmans loopt met ‘zijn duurzaamheid’ te ver voor de muziek uit. Hij kan beter eerst met een stappenplan (routemap) komen, hoe de burger hun huizen energie neutraal kunnen maken. Bijv., je kunt nu wel op een gunstig dak van een woning met zonnecollectoren jaarlijks 4000 kWh uur opwekken maar daarmee ben je er nog lang niet. Er is nog niet eens een goede batterij beschikbaar om je zelf geproduceerde energie op te slaan(…) Tilburg zal dan ook nooit in 15 jaar energie neutraal zijn. Ik geloof er geen barst van.

Desalniettemin, van deze Rotmansiaanse quote kan ik intens genieten: ‘De oude orde is nog verticaal opgebouwd en bestaat uit silo’s, die langzamerhand afbrokkelen: vakbonden, belangenorganisaties, brancheclubs, politieke partijen, natuur & milieuorganisaties, tv-omroepen, etc. Zij stammen uit een hiërarchisch tijdperk waarin ideologie en religie nog de pijlers vormende van de samenleving. De nieuwe orde is pragmatisch, divers en diffuus en wordt gedreven door andere waarden en is daarmee nogal ongrijpbaar voor de oude orde.’ 

See on dezwijger.nl

0 notities

Rapport Berlijn Telecomgroep over big data en privacybescherming

image

De Berlijn Telecomgroep heeft afgelopen woensdag een working paper over privacybescherming en Big Data uitgebracht. Het rapport stipt de uitdagingen op het gebied van privacybescherming in een Big Data wereld aan en doet aanbevelingen om de privacybescherming te verbeteren.

Big Data gaat over het verzamelen van grote hoeveelheden digitale gegevens die vervolgens worden opgeslagen en geanalyseerd om tot bijvoorbeeld voorspellingen en patronen te kunnen komen. Big Data is een snelgroeiend fenomeen dat een grote invloed heeft op onze privacy en de bescherming ervan. Volgens de Berlijn Telecomgroep zijn met name de volgende aspecten van privacybescherming relevant in het kader van Big Data: doelbinding, relevantie en data minimalisatie, volledigheid en kwaliteit, transparantie en het recht op toegang tot informatie.

See on solv.nl

0 notities

Privacybescherming jeugdzorg in handen van raadsleden

See on Scoop.it - Almere Smart City
image

Deze zomer zijn de eerste gegevens van mensen die jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning ontvangen, naar de gemeenten gestuurd. Toch zijn gemeenten er nauwelijks klaar voor. Privacy en gegevensbescherming blijken de stiefkinderen bij deze decentralisatie. Reden genoeg voor betrokken gemeenteraadsleden om de komende tijd de stappen van het college nauwgezet te volgen. Om u daarmee op weg te helpen, geeft Privacy Barometer u zes concrete suggesties mee.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de decentralisatie is dat het kabinet wil dat er integraal hulp wordt verleend aan een gezin. In de praktijk betekent dit dat hulpverleners en ambtenaren zoveel mogelijk gegevens van een burger en zijn gezin bij elkaar willen brengen, om in te schatten welke zorg passend is. De meeste gemeenten richten hiervoor wijkteams in, waarin de gemeente­ambtenaren en de hulpverleners van verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

Maar dat betekent niet dat al die mensen zomaar in de medische gegevens mogen snuffelen of dat de dossiers onderling mogen worden uitgewisseld. Ook bij deze decentralisatie gelden er belangrijke privacyregels, zodat mensen zich beschermd kunnen voelen tegen overmatige bemoeienis van de gemeente of anderen.

See on privacybarometer.nl

0 notities

Turning a profit in the Netherlands: How a Dutch hyperlocal network has grown


Hyperlocal network Dichtbij has 44 local sites throughout the country, and brought in about €10 million in revenue last year.

While lots of U.S. media companies are still struggling to figure out how to make hyperlocal news financially viable, in the Netherlands, a four-year-old network of hyperlocal sites began turning a profit earlier this year. And now its corporate parent is turning to its traffic to help boost struggling newspapers.

Dichtbij is owned by Telegraaf Media Group, one of the largest media companies in the Netherlands, and it has 44 local sites throughout the country. (We first wrote about the Patch-like network back in 2012.) In its latest annual report, TMG reported that Dichtbij’s revenue increased by €2.4 million ($3.2 million) in 2013, up 32 percent. Dichtbij brought in about €10 million ($13.5 million) last year, still slightly lower than expenditures, but the report cited “significant improvement in comparison to 2012.” Dichtbij says it has about 4.5 million monthly visits to its sites. 


Almere's insight:

“We think we can really grow there as well, compared to now, and that brings along a lot of business models from industry-specific business,” he said. “If, for instance, you have a health platform, and you have a theme around dental health…you can bring in two insurance companies that sponsor that platform for awhile, and they have the ability to bring forward a specialist who can do chat sessions with the local public when they have questions about their dental health, for instance. That’s just one of the examples we’re thinking of.”

Okay Dichtbij, dit staat ons dus te wachten: antieke marketing waarbij naast de vrijwilligers ook het bedrijfsleven voor het geld mag zorgen. Dan blijft het dus wel een achterlijk concept waarbij vrijwilligers, stagiaires en redactiekinderen voor de content zorgen. Voor mij is het gewoon een ordinair product dat geld wil verdienen over de rug van de burger. Ik werk daar niet aan mee.  


See on niemanlab.org

0 notities

Architecture in reverse: Agglomeration of Empty Shops


The on-going process of urban environment adapting its structures to the economic conditions of the past ten or fifteen years has resulted in an oversized infrastructure of empty spaces, that can be transformed into temporary citizen activity nodes, as we proposed a couple of years ago for the empty locals that are a consequence of bank merger processes. Now, this economic scenario has affected not only banking infrastructures, but traditional shops and neighbourhood local commerce. The conventional option would be to expect that these spaces will be absorbed by the real state market, through purchase or rent transactions; instead of that, we’re talking here about the notion of Urban Protocol coined by Aristide Antonas, which refers to a strategy concerning the condition of many European cities today, especially focused on the case of Athens. TheUrban Protocols are meant to introduce legal temporary occupancies of the abandoned city center that will be accepted and controlled by a municipal authority; and its main purpose would be to establish cluster-like micro-legislative constructions with communal functions. The system of rules they represent could be transformed and re-established easily.


See on dprbcn.wordpress.com

0 notities

What Might Our Future Cities Look Like?


In the future, high-rise buildings will be like small towns, with homes, shops, workshops – even gardens and farms – all under one roof. The spaces around will be flexible, changing to match our needs. Instead of owning things, we will pay to use a space or an item, then give it back, hand it off, or recycle after use. For example, we will invite friends to ride along in shared e-cars and rent space in community gardens. We may even order produce from our community gardens.

Technology and fluidity will enable us to live efficient lives. Many people will work from home, switching between business and leisure, the real and the virtual. Our new lifestyle will allow neighbors to join together in vibrant, dynamic communities.


See on urbantimes.co

0 notities

Radical co-op plan to let families build dream home in city centre

See on Scoop.it - Almere Smart City

FAMILIES will be able to cut out property developers and plan their own homes on vacant sites in co-operation with others looking to experience the next generation of city centre living

A radical plan by Dublin City Council aims to address the shortage of suitable homes in the capital while steering away from building more semi-detached houses in far-off suburbs.

It is offering a city centre site for just €150,000 to a group of people willing to form a co-operative and build a six-storey block with room for at least two family-sized homes.

Instead of settling for poky apartments reminiscent of the Celtic Tiger years, families are expected to opt for spacious maisonettes cleverly designed to fit into the space available.

- See more at: http://www.independent.ie/irish-news/radical-coop-plan-to-let-families-build-dream-home-in-city-centre-30446354.html#sthash%2EYppuiPx3%2Edpuf


See on independent.ie

0 notities

This Texas Professor Is Turning A Dumpster Into The World’s Ultimate Tiny Home

See on Scoop.it - Almere Smart City

It’s ambitious. It’s a little crazy. It’s 30 square feet.

For the last four months, environmental science professor Jeff Wilson has been living in a 30-square-foot dumpster on the campus of Huston-Tillotson University in Austin, Texas,plotting ways to turn the former trash bin into one of the world’s most sustainable tiny homes.

Why a dumpster? Wilson wanted to rethink the resources used by a typical single-family home, and dumpsters happen to be about 1% of the size of the average new American house. He also likes the symbolism.


See on fastcoexist.com